دانیال رمضانی - ایران به عنوان بنیان‌گذار خدمات پستی در دنیا شناخته می‌شود. تاریخچه تشکیلات شگفت‌انگیز پستی ایران به دوره هخامنشیان بازمی‌گردد که مجموعه منظم تحت عنوان چاپار برای برقراری ارتباط و تبادل نامه و پیام‌ها فعالیت می‌کرد.

ادامه مطلب


لینک منبع و پست :ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!
http://itanalyze.com/post/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88